Monday, December 12, 2005

Apa kareba cikali..

Salam makassar...!
Sory ces baruka lagi mumba soalna internet dikantor baru sedeng connect, pagi ini saya siap-siap tuk terjun kelapangan untuk membimbing, lumayaan agak sedikit jauh di antang (deh... daerahna antarx) tapi katanya nda adami antarx dimakassar sudahmi disterilkan.
oke nda banyakji kata-kata ini pagi, soalna sudah terlamba'ma ces.. ok.
salam...!

No comments: